Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

Gefoel út memmehân

Keunst

fan Georgij Georgievitsj Rjazjskij*

In brief, jawis de brief
dy’t sy al lang ferwachte,
mar net komme woe;
sy seach it daliks oan de slúf,
it hânskrift wie bekend, wat stiif,
it waard har dochs te machtich.

Mem woe it earst net ha,
mar heit seach yn de fierte,
krekt as ’t komme soe
út Moskou wei, in fêst beslút;
úteinlik mocht se dêrnei ta,
it gie om mear te witten…

… as wrotters op it lân,
nee, ’t hat har noch net spiten
dat it oangean koe,
dochs seach se nei in skriuwen út,
’t gefoel dat kaam út mem har hân
en spriek fan harren krite.

* Georgij Georgievitsj Rjazjskij (1895-1952)
Skilderij ‘Brief’

admin

Gelikense Piten

Keunst

fan Peter Paul Rubens*

Der wiene party Swarte Piten,
dêr’t de blanke faak fan sei
dat se op elkoarren liken,
hy woe dat it oan ’t karakter lei.

Sjedêr, hy hat it altyd witten,
lykas Rubens yn syn tiid,
’t docht op dit portret al bliken:
trije sjogge earnstich, ien is bliid.

De fjirde kin it wol ferjitte,
’t laitsjen sil him gau fergean,
earmen sjogge op by riken,
sjochst de earmoed oan deselde klean.

Tsjintwurdich binne ’t Bûnte Piten,
dêrtroch mei ferskil yn aard,
blanken moatte no ferlykje,
hawwe mear by Swarte Piten baat.

* Peter Paul Rubens (1577-1640)
Skilderij ‘Fjouwer stúdzjes
fan de holle fan in Moar’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum