Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

Kroadzje

Keunst

fan Vincent van Gogh*

It komt op lade, dan wer losse oan,
de djipgong neffens swierte,
’t begjint al yn de iere moarn
en letter rint it út op switte.

Hy kroadet turf oan; dat er ’t lykwicht hâldt,
komt troch it wurk fan jierren,
de winters binne glûpend kâld,
de rop om waarmte komt fan fierren.

Sy bûcht har oer de bult en lûget rjocht
foar ’t lykwicht op ’e boarden,
de jûnen binne sûnder ljocht,
de rop waait oan út fiere oarden.

Sjedêr it ljocht dat kleuret simmerdeis
it suden, fêste moade
fan lizze, dan wer ûnderweis…
foar beide jilde swiere kroaden.

* Vincent van Gogh (1853-1890)
Skilderij ‘Turfskûte mei twa figueren’
Skilderij ‘Kade mei sânskûten’

 

admin

Foar in prikje

Keunst

fan Victor Patricio de Landaluze*


Hy is de iennige dy’t sit
en droegen wurdt nei wêr’t er wol
om mei syn stok te wizen,
want hy is it dy’t fan alles wit,
syn mage sit jûns barstend fol,
hy hat mar út te kiezen.

De oaren steane, mar net him,
sy hawwe neat te sizzen, want
hy hat de bekken sletten
mei te wizen en syn hease stim,
it swiete lûd is foar de klant
om nei syn hân te setten.

En lûkt de dei dreech nei de jûn,
dan rôlje tsjillen noch de fracht
nei skoarstiens dy’t smoarch rikje;
swiete rook hâldt wurge skreppers sûn
en sis no sels (’t mei yn de nacht):
se wurkje foar in prikje.

* Victor Patricio de Landaluze (1830-1889)
Skilderij ‘Rispinge fan sûkerreid’