Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Jereims category

admin

Vaart

Jereims

van Lourens Alma-Tadema*


Het leven is een spel,
vindt zij en hij ontkent het niet,
komt haar zo tegemoet,
maar vraagt het later wel
als zij zijn spierkracht ziet.

Het leven vraagt om vaart,
vindt hij en zij bevestigt het,
omdat de boot het doet;
het ligt diep in zijn aard,
voelt hij en hoort haar tred.

Zij houden beide vast
aan spel en vaart en tegelijk
is spelevaren doel;
zij is veel meer dan gast,
hij geeft van houden blijk.

‘Zie jij het leven als
een vaartuig met een dubbelstoel?’

* Lourens Alma-Tadema (1836-1912)
Schilderij ‘Spelevaren’

admin

Weggevlogen paradijs

Jereims

van Lourens Alma-Tadema*
van onbekend**

Bij Regent’s Canal lag zijn woning,
hof van Edens evenbeeld:
‘Van harte welkom, lieve meid,
geen mens die zich in ’t paradijs verveelt,
je vader gaat hier rond als koning.

De hof klapt voor de zonnebloemen,
hoger rijzend dan de muur
naar ’t voorbeeld van de morgenzon,
die in de zomer opkomt om vijf uur,
je vader zal zijn ijver roemen.’

In Regent’s Canal lagen schepen,
onder andere een aak
met meer dan een ton kruit aan boord;
om vijf uur kwam een vonk erbij… en raak,
zodat de woning werd gegrepen.

Het paradijs was weggevlogen,
achterlatend puin en as;
vaarwel klapplant uit Alma’s oord,
kom wel terug zoals het eenmaal was,
want vader houdt de zon voor ogen.

* Lourens Alma-Tadema (1836-1912)
Schilderij ‘Een hartelijk welkom’

** Beeld van de ontploffing op Regent’s Canal
op vrijdagochtend 2 oktober 1874
uit ‘The Illustrated London News’