Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Brief fan Jakobus 1

Bibelbylden

fan ûnbekend*Ryk en earm, se ha der altyd west,
mar seagen faak elkoar net sitten,
de rike hie gjin each foar noed,
de earme moast fan ’t wrotten switte.

Sjoch de rike mei syn gouden ring,
mar sjoch him dan net nei de eagen,
wurd net ferbline troch de gloed
fan pracht en priel, dy’t earmen pleaget.

Sjoch de earme yn syn skurve klean,
lit him net nêst de fuotbank sitte,
troch ’t wrotten docht er mear as goed,
men moat him yn syn wearde litte.

Riken sille op ’en doer fergean
as sljochte blomkes yn de finne,
sy reitsje earder al yn noed
troch ’t skroeien fan de gleone sinne.

* Ikoan ‘Jakobus’

admin

Brief oan de Hebreeërs 6

Bibelbylden

fan ûnbekend*

Wês net as yn ’t ferline
Ezau dy’t syn rjocht ferlear
of letter ’t folk fan Israel,
sy seagen ’t rjochte paad net mear
en wiene as ferbline.

Jim binne noch nea kommen
by de Sinaï, dêr’t God
Him sjen liet yn in lôgjend fjoer
en spriek yn tonger, ’t wie doe wat…
it hiele folk ferstomme.

Jim hawwe rûn op oare
paden nei de himelstêd
Jeruzalem, op Gods bestel,
dêr wurdt elk oan it gastmiel sêd
mei ’t liet fan ingelkoaren.

* Yllustraasje ‘It nije Jeruzalem’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum