Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Brief fan Jehannes 9

Bibelbylden

fan Jusepe Leonardo*

Bêste Gajus,

Myn winsk foar dy is sûnens
nei lichem en nei geast,
oer alle boegen fan ’t bestean
meisto it goede ûnderfine,
sa silst moedich fierder gean.
Fan bruorren ha ’k fernommen
datst libbest út ’e wierheid wei,
sa litst dyn ljocht klear skine
foar wurge reizgers ûnderweis 
om Kristus’ boadskip oer te bringen,
do joust har gastfrij ûnderdak
en bist net as Diótrefes,
fan him krijt nimmen plak,
hiel oars as by Demétrius,
dy hâldt him oan de goede dingen.

Groetnis, Gajus, ek oan oaren,
wy prate nochris op in goede dei.

* Jusepe Leonardo (1601-1652)
Skilderij ‘Tredde brief fan Jehannes’


admin

Brief fan Jehannes 8

Bibelbylden

fan Jehannes*

Dit is de twadde brief
dy’t ik oan de gemeente skriuw,
wol folle koarter as de earste;
twa wurden binne wichtich: bliuw
de wierheid trou,
de leafde jout it aldermeaste.

De wierheid wurdt ferbûgd
troch lju dy’t net foar Kristus gean,
ferlieders dy’t de wrâld ferkieze,
sy krije har fertsjinne lean:
gjin wolkom thús,
de leafde sille sy ferlieze.

* Fragmint út ’e twadde brief fan Jehannes

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum