Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Kleur foar Cyprus

Bibelbylden

fan Rafaël*

As Romeinske gûverneur
op Cyprus ha ik ûnderfining
mei de Joaden yn de stêd;
nim Elymas yn ’t swarte kleed,
hy blinkt net út yn fleur
en die him foar as in profeet.

Mar syn tsjoenderij wie oer
doe’t Paulus en syn maten kamen
mei in boadskip foar de stêd;
foar Elymas wie dat mar skyn,
it makke Paulus poer:
‘Do tsjoender wurdst op slach noch blyn!’

Swart it kleed en neare nacht,
dat Elymas kriich gjin ferskining
fan de Hear, dy’t Paulus brocht
oan Cyprus mei syn gûverneur:
ik naam syn lear yn acht,
de omslach brocht foar ’t eilân kleur.

* Rafaël (1483-1520)
Skilderij ‘Elymas wurdt blyn’

admin

Manaën, maat fan Herodes

Bibelbylden

fan ûnbekend*

As jonkje koe ik my net skamje,
wie doe mei Herodes maat,
hy woe de kening wêze, ik soldaat,
sa ha wy moannen boarte.

’t Kaam út, Herodes waard ek kening,
siet as hearsker op ’e troan,
sa giet it ienkear mei in keningssoan,
mei graasje troch de poarte.

Iksels bin troch in oare poarte
gien, dy fan it smelle paad,
wat lei no ienkear yn myn freedsum aard,
it paad dat Kristus wiisde.

Ik stean fersteld fan wat ik hearde,
want Herodes is net mear,
siet op ’e troan as wie hy himelsk Hear,
wêr’t kristenen fan grize.

As jonkje koe ik my net skamje,
mar ik skamje my no wol:
in kening yn in godlik hege rol
is hiel wat oars as boartsje.

* Munt ‘Herodes Agrippa I’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum