Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Brief oan Smyrna

Bibelbylden

fan ûnbekend*

Lit de twadde kandler wêze
de gemeente fan stêd Smyrna
en de twadde stjer syn ingel,
dat folk sil dyn brief lêze:

Ik wit fan dyn benearing,
ek dyn earmoed is bekend,
mar troch de geast bist ryk,
wat yngiet tsjin de wrâldske trend.

Ik wit ek fan kwealaster
fan guon lju dy’t har foar Joad
útjouwe, wat net wier
is, satan hat har by de poat.

Wês net benaud foar lijen
dat dy moarn te wachtsjen stiet,
bliuw oan it leauwe trou,
wit dat de krâns dy net ûntgiet.

* Foto ‘Foarum fan Smyrna’

admin

Brief oan Sardes

Bibelbylden

fan ûnbekend*

Lit de fiifde kandler wêze
de gemeente fan stêd Sardes
en de fiifde stjer syn ingel,
dat folk sil dyn brief lêze:

Ik wit watsto tsjintwurdich dochst,
der wurdt sein datsto libbest,
wat net sa is, want do bist dea,
watst oan dyn dwaan en litten sjochst.

Wurd wekker, hâld it ljocht yn acht
en ek it krigen boadskip,
brek mei it libben datsto liedst,
want oars ferskyn ik ûnferwacht.

It kleed fan guon fan jim is skjin,
sy sille by my wêze
alhiel yn ’t wyt, want wa’t oerwint,
krijt troch myn tsjûgjen heger sin.

* Foto ‘Timpel fan Artemis te Sardes’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum