Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Fan rûngear nei rjochtop

Bibelbylden

fan Jan Luyken*

Al achttjin jier rûn ik rûngear,
omdat in stim it sa ha woe,
sadat ik alle krêft ferlear
en noch mar amper rinne koe.

De synagoge wie it plak
dêr’t klonk in stim dy’t yngie tsjin
it lûd dat hold myn lichem swak…
ik waard mysels sa’t ik eins bin.

Nei achttjin jier koe ik wer sjen
wa’t foar my stie: man fan de stim;
ik waard sa bliid as wie ’k in bern,
it libben kriich wer sin troch him.

In lilke stim ferwiet de Hear
– se seine dat it Jezus wie
dy’t minsken ôfholp fan it sear –
dat hy it op ’e sabbat die.

Hy weefde mei dy wurden ôf:
op sabbat makkest dieren los,
wêrom dan net in bûne frou?
Ik rûn rjochtop wer yn de pas.

* Jan Luyken (1649-1712)
Yllustraasje ‘Jezus genêst
in rûngeare frou yn de synagoge’

Related Posts

Archief

Categorieën

Zoeken

  • Categorie

  • Datum