Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Brief oan Tyatira

Bibelbylden

fan ûnbekend*

Lit de fjirde kandler wêze
foar it folk fan Tyatira
en de fjirde stjer syn ingel,
sy moatte dyn brief lêze:

Ik ken dyn goede wurken,
ek dyn leafde foar de oar,
troch ’t leauwe bist helpfeardich,
dêr is ’t gemeentelibben foar.

Jim libje mei Izebel,
dy’t har eigen wegen giet
as falske profetesse
en dy’t as hoer har tsjinst oanbiedt.

Sy kriich de tiid foar omkear,
mar gie troch, no is sy siik,
har folk falt yn ellinde,
omdat it net mei ’t frommes briek.

Hâld fêst oan watsto krigen
hast, dan krijsto ek de macht
oer folken dysto liede
moatst as moarnsstjer nei de nacht.

* Foto ‘Ruines fan Tyatira’


Related Posts

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum