Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Brief oan Timoteüs 5

Bibelbylden

fan ûnbekend*

Gemeente wêze is wat wurdich
as in mienskip, mei elkoar
it goede dwaan, it kwea beneame,
altyd noed stean foar de oar.

Docht immen kwea, do silst it sizze
op in wize dy’t goed past
by heiten, memmen, bruorren, susters,
datst net op in siele krast.

Do silst de âlde widdo’s skriuwe
op in list foar wurk by ús,
de jonge kinne wol wer trouwe:
frou en mem, sy reitsje thús.

Wês goed, Timoteüs, foar âldsten,
dûbel lean komt harren ta,
drink sels net klearebare wetter,
want dyn mage kin ’t net ha.

Paniel ‘Timoteüs’

 

Related Posts

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum