Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Brief oan Timoteüs 4

Bibelbylden

fan Caravaggio*

Do witst wol, God hat alles skepen,
dus wat út syn wurd kaam, dat is goed,
wêrom soest it dan fersmite?
Tankje God foar wat Er jout,
dan kinst it op syn wurd goed ite.

Nei leagensprekkers moatst net harkje,
want skynhillich bringe sy de groet
en ferbiede dan guon spizen
dy’t God jûn hat as fertroud,
syn wurd sil dy de wei wol wize.

Dan libbest út ’e wurden fan
it leauwe, wat foar ús itselde is
as goed ite en ek drinke;
’t geastlik miel dat Kristus jout,
silsto dan ek oan oaren skinke.

* Caravaggio (1571-1610)
Skilderij ‘De Emmaüsgongers’

Related Posts

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum