Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Brief oan Sardes

Bibelbylden

fan ûnbekend*

Lit de fiifde kandler wêze
de gemeente fan stêd Sardes
en de fiifde stjer syn ingel,
dat folk sil dyn brief lêze:

Ik wit watsto tsjintwurdich dochst,
der wurdt sein datsto libbest,
wat net sa is, want do bist dea,
watst oan dyn dwaan en litten sjochst.

Wurd wekker, hâld it ljocht yn acht
en ek it krigen boadskip,
brek mei it libben datsto liedst,
want oars ferskyn ik ûnferwacht.

It kleed fan guon fan jim is skjin,
sy sille by my wêze
alhiel yn ’t wyt, want wa’t oerwint,
krijt troch myn tsjûgjen heger sin.

* Foto ‘Timpel fan Artemis te Sardes’

Related Posts

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum