Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Brief oan de Romeinen 4

Bibelbylden

fan Historia*

Wat is ûnder, wat is boppe?
Wy steane ûnder it gesach,
want oer ús stiet altyd de oerheid,
dy’t troch God roppen is,
dus sil gjinien nei boppen skoppe.

Elkenien krijt in gewisse,
dat ynfloed hat op it gedrach,
wa’t goed docht, hoecht net bang te wêzen,
de oerheid sil dan wis
dy priizje, wat ferkearden misse.

Wa’t ferkeard docht, moat wol witte
dat straf perfoarst him treffe sil,
want God joech ’t swurd grif oan de oerheid,
dy’t troch Him ynsteld is…
belêsting moatst ek net ferjitte.

Brief fan in Romein oan Paulus

Bêste Paulus, no moatst hearre:
de oerheid straft ús om ’e nocht
yn de arena foar de liuwen,
lykas dat ynsteld is…
wy moatte foar de oerheid stjerre.

* Yllustraasje ‘Kristenen foar de liuwen goaid’

 

Related Posts

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum