Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Brief oan de Korintiërs 9

Bibelbylden

fan ûnbekend*

Jou acht op wat dy út ’e mûle komt,
want wurden spylje in foarname rol:
profetearje docht de kristen goed,
mar frjemde talen klinke hol.

Wa’t profetearret, krijt in rom gehoar,
om’t elkenien de wurden wol begrypt,
profesijen sprekt men út mei gloed,
wat inerlik de minske grypt.

Mar frjemde talen gean folslein teloar,
om’t al dy lûden gjin betsjutting ha;
wa’t dy talen sprekt, hat grif de Geast,
mei inkeld klank kin nimmen ta.

Lit ús ek profetearje foar wa’t komt
fan bûten, dat er rekke wurdt yn ’t hert;
wat him binnen oansprekt ’t aldermeast:
hy wurdt teplak, yn ’t ljocht ek set.

* Yllustraasje ‘Profetearje troch de Geast’

Related Posts

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum