Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Brief oan de Kolossers 2

Bibelbylden

fan ûnbekend*Kolossers, lit my dit ek skriuwe:
hoewol’t jim my net kenne fan gesicht,
myn geast is wol yn jim fermidden,
dat dy wit fan leauwe as in plicht.

De plicht skriuwt foar: hâld jim oan wetten,
want wat de wet seit, moat de minske dwaan,
men is dan bûn oan tûzen triedden,
hat gjin frije hannen om te jaan.

Guon skreauwen foar: ferearje ingels,
want wat in ingel docht, is tusken God
en minsken yn te stean en bidde
foar it heil, dat ivich wurdt ús lot.

Mar ik skriuw foar: ferearje Kristus,
want mei syn bannen hâldt Hy by elkoar
wat los wie, oars as tûzen triedden…
’k hâld as learaar jim dy wiisheid foar.

* Ikoan ‘Paulus’

Related Posts

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum