Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Brief oan de Galatiërs 2

Bibelbylden

fan ûnbekend*

Galatiërs , ûnnoazel folk,
jawis, ik skeld jim hjirfoar út,
jim ha de wet foar eagen:
inkeld letters en dus minskewurk,
de flok oer wa’t him dêroan hâldt.

Galatiërs, de Geast is tolk
foar jim, dy leit Gods Skriften út:
wa’t leaut yn Kristus’ wurden,
wurdt beholden, want dat wie syn wurk,
syn ierdske wei is ús behâld.

It is begûn mei Abraham,
want hy kaam foar syn leauwe út,
troch him krijt elk de seine
dy’t út leauwe libbet, net troch wurk
dat foarskreaun wurdt… de wet is kâld.

Yllustraasje ‘De wet en de belofte’

Related Posts

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum