Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Brief oan de Filippiërs 3

Bibelbylden

fan Edward Burne-Jones*

Timoteüs beskôgje ’k as myn soan,
betrouber as wie ik syn heit,
wy ha ’t bliid boadskip tsjinne,
tegearre foar de Hear,
wat alles yn ús libben seit.

Meikoarten komt de soan by jimme oan
om te fernimmen hoe’t it giet
en hoe’t jim kristen binne:
noch bidde oan de Hear
en sjonge Him ta mei in liet.

Mar nee, Epafroditus stjoer ik earst,
hy striidt mei my lykas in broer
om oeral folk te winnen
dy’t libje wolle foar
de Hear, wy jouwe dêroan stjoer.

It kin, Epafroditus is wer sûn,
hy hat syn libben weage om
de Hear en jim te tsjinjen,
wy binne foar elkoar
as broers, sa is it libben rom.

* Edward Burne-Jones (1833-1898)
Glês-yn-lead ‘Apostel Timoteüs’

Related Posts

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum