Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Brief oan de Efeziërs 6

Bibelbylden

fan Paulus*Nei myn betinken is ’t in striid
om yn ’t bestean oerein te bliuwen,
want it kweade falt ús oan:
de duvel en de hearskers yn de wrâld…
sjedêr de wapenrêsting yn myn skriuwen:

De wierheid is in gurle om de mul,
gerjochtichheid it harnas om de lea,
de fuotten steane klear foar ’t blide boadskip,
hâld it leauwe foar as ’t sterke skyld,
dan treffe gleone pylken fan it kwea
nea ’t hert fan Kristus: leafde as gebod,
set de helm op fan ’t folsleine heil,
as lêste komt it swurd yn byld,
de Geast rikt it de kristen oan:
it wurd fan God.

Wês wach yn dizze drege tiid
en bid foar my, ik moat hjir bliuwe
om’t ik yn de boeien sit,
bid dat myn mûle goede wurden bringt,
it boadskip fan befrijing yn dit skriuwen.

* Part fan de brief oan de Efeziërs
(slot fan haadstik 6)

Related Posts

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum