Willem Tjerkstra’s thússide

Posted by admin

admin

Opstân mei Peaske

Skiednisbylden

fan ûnbekend*
fan ûnbekend**

It wie in opstân út ’e deaden
fan de Ierske hongersneed,
as wie de Hear sels opstien;
grut wie earder Ierlâns leed,
dat him tsjin Britske wetten kearde.

De Ieren stiene op mei Peaske,
net massaal, in tûzen man,
Pearse wie, as Kristus, lieder,
hie de republyk as plan,
dêr’t eigen folk yn frijheid hearske.

Tsjin fiifenfyftichhûndert Britten
koe de lytse Ier net op,
it kaam ta eksekúsjes,
fyftjin koste it de kop…
wa koe dy wrede wraak ferjitte?

It bloed fan Pearse wie foar de Ieren
wetter foar de frijheidsplant,
dy’t ryk begûn te bloeien:
Ierlân wie net mear de klant
fan ’t Britske ryk, koe sels wol tiere.

Foto ‘Opstân’
Foto ‘Nei de opstân’

admin

Brief fan Petrus 2

Bibelbylden

fan Petrus*

In hurde stien om mei te bouwen
muorren foar in hillich hûs,
dat oant yn ivichheid bestiet,
dêr kin men op fertrouwe.

In hoekstien foar in ivich libben
is de Hear, in feilich thús,
dy stien ûntstie troch wurd en died,
Hy hat nei ’t heechste stribbe.

Lit jim dan ek as stiennen foegje
yn de timpel, ’t hillich hûs,
dat oant yn ivichheid bestiet,
as ’t prysterfolk jim bûgje.

God hat jim as syn folk oannommen
foar it bringen fan syn Wurd
en boppedat Gods died nei died
om goed teplak te kommen.

* Fragmint út ’e earste brief fan Petrus
(1 Petrus 2, 7-17) 

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum