Willem Tjerkstra’s thússide

Posted by admin

admin

Galateia

Mytebylden

fan Odilon Redon*

Berne waard sy tusken weagen
fan de see, in widze wyt fan skom,
sy swom al ier de brâning oer
mei gers en blom foar eagen.

Galateia, kreas fan holle
oan de fuotten ta, woe net werom,
lei yn it kleare ljocht foaroer,
sy skonk ien each tefolle.

Polyphemos waard fereale,
mei in knypeach wonk er: ‘Leave kom,
dan springe wy de heuvels oer
mei trije eagen, deale!’

Hoeder Akis, skerp fan eagen,
plôke foar de faam in reade blom
en joech dy mei in knypeach oer,
hy hat it derop weage.

Polyphemos, read fan grime,
sloech de hoeder mei in rotsblok krom,
foar Akis wie it noch net oer,
as beekgod hat er ’t rime.

* Odilon Redon (1840-1916)
Skilderij ‘De sykloop’

admin

Tonger

Keunst

fan Georg Gilles van Haanen*
fan Hermanus Koekkoek**It is deastil,
gjin tear noch op it wetter,
beide seilen hingje slop,
gjin beam rûst op ’e wyn,
de stimmen klinke fier,
de wjerklank fan de wil:
de gong deryn!

De loft set op,
it waar wurdt der net better
op mei dêr in wolkekop
dy’t oer it blauwe glydt,
skier kleuret de rivier,
it silen wurdt ta strop,
it seil krijt spyt.

De bui glydt fuort,
it is mar efkes letter
of de westewyn stekt op
en jaget oer it wiet,
dat beart lykas in dier
en spuit it wite guod…
it spul fergiet.

* Georg Gilles van Haanen (1807-1879)
Skilderij ‘Riviersicht mei tongerwolken’

** Hermanus Koekkoek (1815-1882)
Skilderij ‘Stoarm op ’e Easterskelde’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum