Willem Tjerkstra’s thússide

Posted by admin

admin

Diomedes

Mytebylden

fan ûnbekend*

Diomedes, foarst fan Argos,
Troje hat dyn striidnocht sjoen,
gie úteinlik ûnder troch in list,
mei ’t hynder ha de Griken wûn.

As in wylde op it slachfjild
hasto om dy hinne slein;
foar de goaden wiesto ek in bist,
mei ’t swurd bist har yn ’t hier opflein.

Aphrodite en Apollo,
dy’t Aeneas holpen ha,
moedich Trojaansk strider, sa’tsto witst,
fleachsto as gekke Gryk op ta.

Do naamst Ares ek te pakken,
doarst sels tsjin de oarlochsgod
’t swurd te brûken, Zeus hat dat net mist
en brocht in kear yn harren lot.

Mei maat Odysseus hast rôve
’t byld Palladion fan hout,
de Trojanen ha Athena mist,
sy wie foar jim in byld yn goud.

Yn it hynder kaamst yn Troje
oan, jim Griken ha oerwûn;
net mei stiel, mar mei in houten list
ha jim de stêd de delklap jûn.

* Byld ‘Athena jout Diomedes rie
krekt foar de slach’

 

admin

Bylden bystelle

Keunst

fan Nikolay Yefimov*

Hoefolle bylden oft er opslein hat
fan jongs ôf oan oant hjoed de dei,
hy kin it net fertelle;
mei ’t ynwindich each sjocht hy dêrnei,
hy hat in pear nei boppen helle.

De hannen fielden oan it skerpste byld
en glieden oer it blanke blok,
it ark kaam yn beweging,
mes en beitel hiene ’t fleanend drok
en joegen ’t byldsje syn ferheging.

Twa binnenbylden rûnen trochinoar,
sadat it bist net stevich stie,
mar hy kin wol fertelle
dat it heger wol, it jout him rie
om eigen bylden by te stellen.

* Nikolay Yefimov (1838-1891)
Skilderij ‘Alde houtsnijer’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum