Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for december, 2017

admin

Fisueel Langwar

Skûtsjesilen

Ut it skûtsje-argyf 2010

Image

It is Langwar, it doarp mei grutte plannen,
fjouwer skûtsjes yn en út ‘e striid,
safolle swannen troch de tiid
en tonnen jild om hannen.

It is Langwar mei Wiellen en mei reiden,
fiergesichten foar it skerpe each,
dêr’t Eurofyl wol jild yn seach:
sylfilla’s yn de greide.

Image

Wêr is Langwar, it skûtsje mei al ’t nije,
want de âlde skippen hawwe west,
it sylt as lêste mei protest,
mar ’t kin hjoed noch wol lije.

Image

Sjoch hoe’t it reid en sompeblommen wiuwe,
no noch skerp foar each en fotolins,
wylst skippers stride op ‘e grins
om foar de oar te bliuwen.

Image

Dan komt yn byld hoe’t skûtsjes linich draaie,
yn de foarein wikselje fan plak,
De Jouwer sylt syn bêste rak
en sil fiktoarje kraaie.

Image

It is Langwar, noch mei protest, as stive
lêste, mar net út op noch mear skeel,
it bliuwt mei reiden fisueel…
hy giet foar ’t auditive.

Image

admin

Jakobus skammet him

Bibelbylden

fan ûnbekend*Wy hiene soks net freegje moatten,
mar Jehannes stie der sterk op oan,
hy woe graach njonken Jezus sitte
yn de himel… op ’e troan,
dochs… hiene wy ’t mar sitte litten,
’k bedoel dy fraach.

De oaren binne heech opspatten,
namen ús de foarrangsfraach kwea-ôf:
hoe soene wy dêr rjocht op krije,
elk wie ommers Jezus trou;
se mochten ús der net om lije,
’k bedoel dy fraach.

Mei Jezus’ wurd foel net te spotten,
want wy soene ’t selde ûndergean
as wat him letter stie te wachtsjen…
woene wy dêr net foar stean?
Se soene ús dêr grif om achtsje,
’k bedoel de tsjinst.

* Skilderij ‘Jakobus Sebedéus’  

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum