Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for november, 2016

admin

Marsyas de pijp uit

Jereims

van Elihu Vedder*
van Jusepe de Ribera**

Satyr Marsias wou grijpen
alle wezens bij het hart;
omdat gezelschap hem verwarmde,
speelde hij vanaf de start
zijn longen leeg op slechts twee pijpen.

vedder-2

Op zijn aulos blies hij hazen
uit de heuvels naar zich toe,
omdat hun oren ’t ruisen hoorden,
maar zij wisten nog niet hoe
hij met twee pijpen kon verbazen.

Marsyas hield op met spelen,
want Apollo kwam eraan
om met de satyr luid te strijden;
wie er won, mocht nog verslaan
zijn tegenstander: villen… kelen…

Lier en aulos lieten horen
aan de hazen het verschil,
zodat Apollo kon gaan villen;
vals klonk Marsyas’ gegil,
de hazen vluchtten, plat hun oren.

marsyas

* Elihu Vedder (1836-1923)
Schilderij ‘Marsyas betovert de hazen’

* Jusepe de Ribera (1591-1652)
Schilderij ‘Apollo vilt Marsyas’

admin

Hy wie yn De Haach

Lyrysk Deiboek

p1020461

Ik stie sneon mei de mûle iepen
yn it sintrum fan De Haach
doe’t Hy stie yn de midden
fan it demonstrearjend folk;
it bleau foarearst de fraach
oft ik dêr dreamend stie te sliepen.

It folk hie dat net yn de gaten,
ik bedoel dat Hy it wie,
Hy stie dêr net te bidden,
ek net yn in ljochte wolk;
ik wist my noch gjin rie,
faaks koe ik efkes mei Him prate.

Mei ’t folk begûn Er op te rinnen,
tusken blyn, reumatysk, mank,
Hy hie in boerd yn hannen:
SOARCH FOAR AL DIT EARME FOLK
foar swart en brún en blank…
’k wie út ’e rie en rûn derhinne.

‘Mynhear, ik hie Jo net ferwachte
tusken al dit reade folk.’
Hy sei: ‘Ik bin foar plannen,
rjochte op ’e earmen, want
foar harren bliuw Ik tolk.’
Ik wist syn rie: gean troch tsjin machten.

zorgfonds-jpeg

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum