Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for september, 2016

admin

Heit en soan

Skûtsjesilen
PDF Print E-mail
Ut it skûtsje-argyf 1975

Image

De striid hat west, it seil siicht del,
it wetter brûst noch foar de kop,
it swit rint oer it skippersfel,
mar kin de flagge wol yn top?

De striid gie tusken heit en soan*,
twa brune skûtsjes yn de float,
se sylden op ‘e finish oan
as foarsten fan de middenmoat.

Soan Rienk beseach it as in test
om sjen te litten dat de wyn
net hurder waaide foar Súdwest,
hy sette eigen krêften yn.

Sadwaande rûn er justjes út,
it lytse koe it grutte oan,
it skeelde amper in minút,
de flagge wie hjoed foar de soan.

De float mei ’t brûs dik foar de kop
set fan de Fluezen nei Wâldsein,
de loft berint, de wyn stekt op,
de finish wurdt yn Snits earst lein**.

Image

* Ulbe Zwaga, skipper fan Grou
en Rienk Zwaga, skipper fan de Súdwesthoeke
* Fanwege hurde wyn giene de wedstriden
yn Wâldsein en op De Lemmer net troch

admin

Emoasjes op Langwar

Skûtsjesilen
PDF Print E-mail
Ut it skûtsje-argyf 1975

Skûtsjesilen is emoasje,
fûle hertslach by de start,
ferhege druk by bak- en stjoerboard,
lûd jûchhei as ’t skip de ein befart,
gefoelich sile as promoasje.

Foar de start de mêst al stikken,
brutsen herten op Langwar,
De Lemmer klappend raamd op bakboard,
Huzum as de dieder yn de war:
‘It spyt my, kinne wy it skikke?’

Image Image

Sa woe Siete* net mear fierder,
razend wied er op de Pan,
ferhege druk by bak- en stjoerboard,
mar se makken der mei wurden fan:
‘Wol deale, far him dwers troch midden!’

Ien koe hjoed it lûdst jûchheie,
’t lytste skûtsje fan de float**,
it hie gjin druk by bak- en stjoerboard,
’t fierde feest nei ’t fieren fan de skoat,
emoasje wie dêr rom te krijen.

Image

* Siete Meeter
** Súdwesthoeke mei skipper Rienk Zwaga

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum