Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Brief oan de Korintiërs 5

Bibelbylden

fan Rembrandt*Myn reis giet faak fan plak nei plak,
dus gean ’k troch ’t libben as frijman,
net bûn oan frou of bern,
sa kin ’k frijút it boadskip bringe,
yn in tinte fyn ik ûnderdak.

Myn libbensreis slút man en frou
net út dy’t kamen ta ’t beslút
om trou te wêzen oan
elkoar en berntsjes grut te bringen,
mar mei mear persoanen stekt it nau.

De soargen fan it troude pear
ha mear te krijen mei de wrâld,
de dingen fan de dei
om ‘t oaren nei it sin te meitsjen,
foar ’t gefoel komt men dêr net mei klear.

Wa’t frij is fan in man of frou,
is tagelyk net frij, hat soarch
mei dingen fan de Hear,
dêrfoar kin men syn tiid frijmeitsje,
sa doch ik, ’k bliuw oan myn ropping trou.

* Rembrandt (1606-1669)
Skilderij ‘Apostel Paulus’

admin

Van cel naar kosmos

Jereims

van Caspar David Friedrich*

De kloostercel, vier meter lang
en maar drie breed, was het verblijf
waarin hij vond zijn ziel en zaligheid,
hij diepte op en keek naar boven,
was voor de duivel niet meer bang…
wie kon hem van het heil beroven?

Hij schreed getrouw naar de kapel,
waarin zijn stem klonk in het koor,
niet luid vanwege onderdanigheid,
hij diepte op en keek naar boven,
het heil was sterker dan de hel,
dus kon hij God eentonig loven.

Naar buiten werd hem toegestaan
om lucht te scheppen op het strand;
in confrontatie met zijn nietigheid
keek hij van onderen naar boven,
de hemel toonde zon noch maan…
hij voelde ’t eigen vuur vlug doven.

* Caspar David Friedrich (1774-1840)
Schilderij ‘De monnik aan zee’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum