Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Gelijkgezinden

Jereims

van Vincent van Gogh*

In hen kon hij zich vinden,
de mensen van ’t zigeunerkamp,
in wagens op twee wielen,
beide benen, altijd onderweg,
thuis bij gelijkgezinden.

Met kwasten en penselen
gaf hij hun zwervend leven weer,
gelijkgezinde zielen
wisten in het leven heg en steg
en bovenal van delen.

Hij heeft met hen gesproken,
al was het dan in lijn en kleur,
omdat zij niet vervielen
in mineur, voor hem ’t model op weg,
wel moest de schoorsteen roken.

* Vincent van Gogh (1853-1890)
Schilderij ‘Zigeunerkamp’

admin

Jan Soldaat by Ieper

Skiednisbylden

fan ûnbekend*
fan ûnbekend**

Lit Ieper ’t Melbourne mar fertelle
wat úteinlik oerbleau fan de stêd:
skeletten tsjin de grauwe loft,
dêr’t wêzens net mear libje koene
en de dea syn bút weihelle.

De fjouwer fûle konfrontaasjes
sloegen fuort de lea, ferskroeiden ’t blêd
en krongen troch yn long en bloed,
dêr’t wêzens net troch libje koene,
mar lang libje wol de naasjes!

Sykhelje, John Soldaat, ferromme,
yn de fuorge fynst in planken bêd,
dyn antlit is noch swart fan ’t roet,
sa’t wêzens it net hawwe woene,
mar goddank bist net omkommen.

Lit Ieper ’t Melbourne mar fertelle,
want dêr komsto wei, dyn bertestêd,
mei boppe see in blauwe loft,
dêr’t minsken altyd al ha woene:
John is troch de dea net helle.

* Foto ‘Ieper yn de Earste Wrâldoarloch’
** Foto ‘Australyske soldaten
by in medyske post by Ieper’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum