Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Oanslach op Alfons XIII

Skiednisbylden

fan ûnbekend*
fan ûnbekend**

Alfons, al kening fan de berte ôf,
koe net allinnich troch de tiid:
syn mem wie regintes
oant hy as foarst him jilde liet,
syn twadde opsje wie in frou.

Syn earste leafde heakke daliks ôf,
de twadde wie Victoria;
syn mem lies him de les,
moast neat fan lege adel ha,
it stiek yn Spanje nochal nau.

Alfons, no wiere kening op ’e troan,
woe net allinnich troch de tiid,
dus mei Victoria,
de mem wie wyt fan haat en niid,
it folksprotest wie tsjin har soan.

It brulloftspear ried troch in drok Madrid
doe’t Mattias stiek oan de bom
en smiet dy nei har ta;
der kamen tritich minsken om…
it pear tocht faak noch oan dy rit.

* Foto ‘Foar de oanslach’
** Foto ‘Nei de oanslach’

 

admin

It is net oars

Bibelbylden

fan Rembrandt*

Ik kin it no wol sizze:
’k hie de smoar op myn kollega yn
dat hy alhiel gjin útspraak die,
Herodes draait mei elke wyn,
hâldt oer de dieders gjin berie,
ek net oer dizze.

Mar ik moast my beriede
oer de skuld fan him út Nazaret,
dy’t neffens my ûnskuldich wie;
ek nei har wet… dat wit ik net,
de Joaden raasden, gjin berie
mear oer syn dieden.

Ik koe net oars, wol trije
kear ha ik it rjocht nei foaren brocht
en ek wat Barabbas dien hie,
de Joaden ha der oars oer tocht
en wiene daliks út ’e rie:
oan ’t krús en lije!

* Rembrandt (1606-1669)
Tekening ‘Kristus sjen litten oan it folk’

 

Archief

Categorieën

Zoeken

  • Categorie

  • Datum