Haadmenu
Ths
Wa bin ik
Lyrysk Deiboek
Bibelbylden
Jereims
Keunst
Polityk
Religy
Skiednisbylden
Sktsjesilen
Berneboeken
Ferhalebondel
Romans
Oar wurk
Ferwizings
Kontakt
Administrator
Beheardermenu
Gebrukersnamme

Kaaiwurd

nthld my
Kaaiwurd ferjitten
Besikers: 18645425

Oar wurk PDF Print E-mail

In protte teksten binne skreaun yn de mande mei oaren.

Ferhalen en gedichten mei...                       oaren

Fryske fakânsjeferhalen (1996)
Krysttinzen/Kerstgedachten                             Jeltsje Veltman
Waterstad Sneek (2001)

Heechterp en it geheim fan de stien (1989)
Yn de loft (20 jier skoalradio/televyzje)
Fryslân foar bern (1991)
Het Friese kinderboek (1991)
Sinteklazeboek (1991)
Broei (1991)
Tsjusterbaarlik (1994)
In hânfol geiten (1995)
De fersierde krystbeam (1995)
Een land vol verhalen (1996)
De koperen tebaksdoos en andere ferhalen (1996)
Din din doasy (1999)

Stripboeken

De reizen fan Tsjam (1996)                             Luuk Klazenga
De Alvestêdetocht fan Tsjam (1998)                 Luuk Klazenga

Image

Underwiislearmiddels

Pedagogiek/onderwijskunde

Meer dan onderwijs     Eerste druk (1984)      Eddy Alkema
Meer dan onderwijs     Tweede druk (1986)    Eddy Alkema
Meer dan onderwijs     Derde druk (1989)      Eddy Alkema
Meer dan onderwijs     Vierde druk                Eddy Alkema
Meer dan onderwijs     Vijfde druk (1995)       Eddy Alkema
Meer dan onderwijs     (2006)                        Eddy Alkema, e.a.

Godsdienst

Leven met toekomst     Basisboek 1      Marten de Boer, Foekje Fink, Auke Steensma
Leven met toekomst     Basisboek 2      Marten de Boer, Foekje Fink, Auke Steensma
Leven met toekomst     Basisboek 3      Marten de Boer, Foekje Fink, Auke Steensma
Leven met toekomst     Werkmap 1       Marten de Boer, Foekje Fink, Auke Steensma
Leven met toekomst     Werkmap 2       Marten de Boer, Foekje Fink, Auke Steensma
Leven met toekomst     Werkmap 3       Marten de Boer, Foekje Fink, Auke Steensma
Leven met toekomst     Werkboek 1      Marten de Boer, Foekje Fink, Auke Steensma
Leven met toekomst     Werkboek 2      Marten de Boer, Foekje Fink, Auke Steensma
Leven met toekomst     Werkboek 3      Marten de Boer, Foekje Fink, Auke Steensma
Leven met toekomst     Geloofsopv.      Marten de Boer, Foekje Fink, Auke Steensma
Leven met toekomst     Zicht op zondag Marten de Boer, Foekje Fink, Auke Steensma

Prekers op paad
Bethlehem, stad van brood en leven (1992)
Menno Simons (1995)
De tafel van samen (1995)
Om Sint Maarten hinne (2001)

Taal

Fryske Taalrotonde      Middenbouw (1994/1995)
Fryske Taalrotonde      Boppebou (1994/1995)
Bildtse Taalrotonde      Middenbou (2000)

Lêstrep                        Diel 1 o/m 9 (1999)     Wys de Jong
Klimboek (1999)                                            Wurkgroep 'Lêzen'
Lêsbrêge (2000)                                            Wys de Jong
Lêzen yn it Frysk (2002)                                 Wurkgroep 'Lêzen'

Skriuwboek                 Diel 1 (2000)               Wys de Jong
Skriuwboek                 Diel 2 (2000)               Wys de Jong

Skriuwtaal

De kapper knipt stekelhaar (1995)                  Doeke Faber
Taal en actualiteit         Deel 1 (1997)              Doeke Faber
Taal en actualiteit         Deel 2 (1997)              Doeke Faber
Aanvankelijk lezen       Deel 1 (1997)              Doeke Faber
Aanvankelijk lezen       Deel 2 (1997)              Doeke Faber
Aanvankelijk lezen       Deel 3 (1997)              Doeke Faber

Ingelsk foar begjinners Diel 1               Wys de Jong, Douwe Kootstra
Ingelsk foar begjinners Diel 2               Wys de Jong, Douwe Kootstra

Taaldidaktyk foar basisskoallen yn Fryslân       Wys de Jong, Liskje Flapper, Douwe Kootstra
Skiednis

Ferhalen fan in museum
100 jier Fryslân
Vallen en opstaan (1995)                                Henk van der Winden
50 jier... letter (1995)
Opdat wij nooit vergeten          Het verzet in Wolvega en omgeving (1994)

Biology

Biology foar de middenbou
Natuer yn need

Wrâldoriïntaasje

Samenleven nu en vroeger                              Henk van der Winden
De klas op het Wad                                         Henk van der Winden
Samenleven dichtbij en veraf                           Henk van der Winden
Een klas vol zeehondjes                                   Henk van der Winden

Sporten yn Fryslân
It skûtsje

Ameland totaal             Deel 2
Ameland totaal             Deel 3
Ameland totaal             Deel 4

Doarp en stêd (2001)                                     Wurkgroep 'Wrâldoriïntaasje'
Wurk (2001)                                                  Wurkgroep 'Wrâldoriïntaasje'
Fabriken (2002)                                             Wurkgroep 'Wrâldoriïntaasje'
Gebouwen (2002)                                           Wurkgroep 'Wrâldoriïntaasje'
Jild doe en no (2001)                                      Wurkgroep 'Wrâldoriïntaasje'
Misdie en straf (2003)                                     Wurkgroep 'Wrâldoriïntaasje'